Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Which one is grammatically true?
1. to whom am I talking to?
2. to whom am I talking?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Which one is grammatically true?
1. to whom am I talking to?
2. to whom am I talking?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question