Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Ru-ma-ni
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

It was jinxed. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này It was jinxed. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question