Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Đức

Đâu là sự khác biệt giữa waschen spülen ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa waschen và spülen ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question