Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Đức

Warum hat das Verb „unterschreiben“ bei Perfekt die Form „unterschreiben“ und nicht „untergeschrieben“?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Warum hat das Verb „unterschreiben“ bei Perfekt die Form „unterschreiben“ und nicht „untergeschrieben“?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question