Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Đâu là sự khác biệt giữa en face (ex: on ne peut pas aller en face) tout droit ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Madagascar

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa en face (ex: on ne peut pas aller en face) và tout droit ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question