Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Ba Tư
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Đức

Đâu là sự khác biệt giữa Wie gesprochen schicke ich dir den Link. Wie versprochen schicke ich dir den Link. ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Please DO NOT comment on my post if you're not a native German speaker. Thank you.
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Wie gesprochen schicke ich dir den Link. và Wie versprochen schicke ich dir den Link. ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question