Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Đức

Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? Hello can I have a table for 4 please?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? Hello can I have a table for 4 please?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question