Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Never regret a day in your life: Good days give happiness, bad days give experience, worst days give lessons, and the best days give memories.

Looks good to me

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Never regret a day in your life: Good days give happiness, bad days give experience, worst days give lessons, and the best days give memories.

Looks good to me
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question