Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

服务对象对张哥不满意
服务对象是啥意思?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
服务对象对张哥不满意
服务对象是啥意思?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question