Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Ý
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

What is 座れた in 電車を込んでいたが、座れた?
Does it come from 座れる, the transitive form of 座る? If not, what verb tense is that?
Thank you

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
What is 座れた  in  電車を込んでいたが、座れた?
Does it come from 座れる, the transitive form of 座る? If not, what verb tense is that? 
Thank you
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question