Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

The JPLT N5 contains about 103 Kanjis. How many words are there who only in Kanji and only with these 103 Kanjis.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
The JPLT N5 contains about 103 Kanjis. How many words are there who only in Kanji and only with these 103 Kanjis.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question