Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa 죄송하다 미안하다 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

I know they both mean "sorry", but one of them is the more intense one, like you're really really sorry about something.

One person told me that 미안하다 is the most used and the least intense. It's like you're saying "sorry", with not much power, but you're sorry for something. This same person said that 죄송합니다 is formal and It's like you're "really really sorry about something". Both is commonly used.

BUT, another person said, for example, If I bump into someone on the street, I can say: "죄송합니다" and their meaning is the opposite: 미안하다 is more used but it's intesive and poetic, while 죄송합니다 is formal and less intensive.

I don't know who's right - and I don't mind about it hahaha - but I know NOW I'm confused hahahahaha Please, someone explain to me and If possible give me some examples.
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 죄송하다 và 미안하다 ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question