Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? I really don't know why I wrote that, sorry 😂

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? I really don't know why I wrote that, sorry 😂
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question