Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Hà Lan (Bỉ)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 大学生 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 大学生.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question