Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Đức

Wir treffen in meinem liebsten Restaurant Oder wir treffen in mein liebste Restaurant

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Wir treffen in meinem liebsten Restaurant Oder wir treffen in mein liebste Restaurant
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question