Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hebrew
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Đức

Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? Combien y a t il de temps en allemand ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? Combien y a t il de temps en allemand ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question