Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Porque cuando traduzco " miruku wo/wa/ga/ mitai " me la traduce como " Yo quiero leche" ayuda plisss

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Porque cuando traduzco " miruku wo/wa/ga/ mitai " me la traduce como " Yo quiero leche" ayuda plisss
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question