Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

DQN có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này DQN có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question