Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Pháp (Canada)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

"You need to put yourself out there and just start to socialize and meet new people" is this correct?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
"You need to put yourself out there and just start to socialize and meet new people" is this correct?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question