Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Đâu là sự khác biệt giữa appart appartement ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa appart và appartement ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question