Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Ba Tư
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

My mom rarely bakes a cake, but this year, my brother asked if she would bake one for his girlfriend, and she did.

*

Please DO NOT comment on my post if you're not a native English speaker. Thank you.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
My mom rarely bakes a cake, but this year, my brother asked if she would bake one for his girlfriend, and she did.

*

Please DO NOT comment on my post if you're not a native English speaker.  Thank you.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question