Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

얼마나 힘들지 넌 할 수 있다 !

Is this sound natural ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
얼마나 힘들지 넌 할 수 있다 !

Is this sound natural ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question