Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Indonesia
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

딱히 좋은 인식은 아닌데 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 딱히 좋은 인식은 아닌데 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question