Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Hello! Is this sentence right: 生活中人会遇到不同的事,所以心情一定会常常变化

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hello! Is this sentence right: 生活中人会遇到不同的事,所以心情一定会常常变化
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question