Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

I ain't rocking like you niggas, (lyric) có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này I ain't rocking like you niggas, (lyric) có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question