Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Indonesia
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

군부정권으로 기억하고있거든 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 군부정권으로  기억하고있거든 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question