Question
Cập nhật vào
Psp
18 Thg 4 2017

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Nhật Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Just so that we understand what we're doing going forward.은 무슨 뜻인가요? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Nhật Tương đối thành thạo

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Nhật Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Just so that we understand what we're doing going forward.은 무슨 뜻인가요? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question