Question
Cập nhật vào
18 Thg 4 2017

 • Tiếng Séc
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa 감사합니다 고맙습니다 고마워요 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

 • Tiếng Séc

 • Tiếng Séc

 • Tiếng Séc
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Séc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 감사합니다 và 고맙습니다 và 고마워요 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question