Question
Cập nhật vào
18 Thg 4 2017

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Đâu là sự khác biệt giữa puedo enseñarte puedo a enseñarte ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa puedo enseñarte và puedo a enseñarte ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question