Question
Cập nhật vào
18 Thg 4 2017

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Hong Kong) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Đâu là sự khác biệt giữa 失礼します 通ります ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Hong Kong) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 失礼します và 通ります ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question