Question
Cập nhật vào
18 Thg 4 2017

  • Tiếng Ru-ma-ni
  • Tiếng Hung-ga-ri
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

What does "pabo" mean? And how do you write it down in Korean?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Ru-ma-ni
  • Tiếng Hung-ga-ri

  • Tiếng Indonesia
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
What does "pabo" mean? And how do you write it down in Korean?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question