Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
21 Thg 4 2017

Câu hỏi về Tiếng Nhật

this means "ok" ? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này this means "ok" ? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question