Question
Cập nhật vào
9 Thg 1 2016

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

I seem to started understanding that English is extremely idiomatic language and thus I started paying more attention at idioms. cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question