Question
Cập nhật vào
24 Thg 4 2017

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

What does " whatever " & " by the way" means in Korean ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
What does " whatever " & " by the way" means in Korean ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question