Question
Cập nhật vào
25 Thg 4 2017

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? I'm gonna be Pirate King!

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? I'm gonna be Pirate King!
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question