Question
Cập nhật vào
27 Thg 4 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? Gym rat.

Someone who spends a lot of time working out at the gym.
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? Gym rat.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question