Question
Cập nhật vào
27 Thg 4 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? speaking english

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? speaking english
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question