Question
Cập nhật vào
24 Thg 1 2016

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

What does から mean in the following sentence?

日曜の朝から真っ暗な話しをお届けして失礼。

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
What does から mean in the following sentence?

日曜の朝から真っ暗な話しをお届けして失礼。
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question