Question
Cập nhật vào
30 Thg 4 2017

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Galician

¿Cómo se pronuncia en gallego el nombre Brais? Gracias

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Galician
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Galician
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Galician
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Galician
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
¿Cómo se pronuncia en gallego el nombre Brais? Gracias
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question