Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
1 Thg 5 2017

Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

是吧 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 是吧 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question