Question
Cập nhật vào
3 Thg 5 2017

 • Tiếng Hin-đi Tương đối thành thạo
 • Tiếng Bangla
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Bangla

Nói câu này trong Tiếng Bangla như thế nào? kya kar rahe ho

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Bangla

 • Tiếng Bangla

 • Tiếng Bangla

 • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo

 • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo

 • Tiếng Bangla

 • Tiếng Bangla
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Bangla như thế nào? kya kar rahe ho
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question