Question
Cập nhật vào
4 Thg 5 2017

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 無事な . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 無事な.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question