Question
Cập nhật vào
4 Thg 5 2017

 • Tiếng Hin-đi
 • Tiếng Bangla
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Bangla

Nói câu này trong Tiếng Bangla như thế nào? how to say namaste in Bangla

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo

 • Tiếng Bangla
 • Tiếng Hin-đi

 • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo

 • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo

 • Tiếng Bangla
 • Tiếng Hin-đi

 • Tiếng Bangla
 • Tiếng Hin-đi
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Bangla như thế nào? how to say namaste in Bangla
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question