Question
Cập nhật vào
4 Thg 5 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

what "たいへん" means ? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này what "たいへん" means ?  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question