Question
Cập nhật vào
5 Thg 5 2017

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

una profesora de ingles me dijo que book también significaba reservar.
¿es esto cierto?
y ¿como se emplea?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
una profesora de ingles me dijo que book también significaba reservar.
¿es esto cierto?
y ¿como se emplea?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question