Question
Cập nhật vào
5 Thg 5 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? Have a good weekend!

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Ý
  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? Have a good weekend!
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question