Question
Cập nhật vào
6 Thg 5 2017

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nga

Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? olá meu nome é Gabriel

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nga
  • Tiếng U-crai-na

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? olá meu nome é Gabriel
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question