Question
Cập nhật vào
6 Thg 5 2017

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? que significa

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? que significa
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question