Question
Cập nhật vào
9 Thg 5 2017

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

What is the meaning of the word "hoe" I think it is used in american english có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Ba Lan
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này What is the meaning of the word "hoe" I think it is used in american english có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question