Question
Cập nhật vào
10 Thg 5 2017

  • Tiếng Hin-đi
  • Tiếng Bangla
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Bangla

Nói câu này trong Tiếng Bangla như thế nào? thank you very much

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo

  • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Bangla như thế nào? thank you very much
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question